-Mobil signalförstärkare Repeater


-Driftsäkra och underhållsfria GSM 3G repeaters med mycket bra täckning inomhus.
-Idealisk i hus, kontor, lantbruk, Ladugårdar, verkstadslokaler, källare, lägenheter mm
-Ex. Dålig signal = Ej fungerande larmfunktion på en mjölkrobot
-Vi säljer och monterar utrustning.
-Systemen finns för enbart GSM eller GSM/3G telefoni

-Läs mera här

1
2
3
9
8
7
6
5
4

-Kontakt

-Vi importerar säljer och monterar utrustning.

Mobilnätet i dag är väl utbyggt i Sverige men det finns rätt så många ”svarta hål” där täckningen är mycket dålig. Ett GSM/3g reapitersystem kan då vara en nödvändig och bra lösning.
Iden är att med hjälp av en yttre antenn ta in den signal som finns. Yttre antenn kan med fördel kompletteras med en antennförstärkare en sk förförstärkare då i vissa fall signalen är extremt dålig.

Bra signal ger flera fördelar ex ökad batteri tid på era telefoner, då de inte behöver arbeta på så hög effekt. Man skickar sen signalen via kabel till en reapiter som förstärker och filtrerar signalen. Sen sänds den ut via en eller flera inre antenner. Systemen kan anpassas efter hur stor lokal som avses att täcka upp. Mellan 100 till över 4000 m2 i vissa fall ännu större yta 2000-8000 m2. Naturligtvis också beroende på lokalens utformning antal innerväggar isolering och antal inre antenner och val av förstärkare.

Dessa system skräddarsys för användaren för att uppnå bästa resultat. Vi kan komma att ev. behöva besöka er för att se er/era lokaler och mäta utrymmet och signalstyrka för att anpassa systemets storlek. Vi kan sälja utrustning för er egen montering.

Manuell förstärkning (MGC) är tillgänglig för både upp länk och ned länk för att justera värdet för ordentlig täckning under installation eller underhåll. För att upprätthålla en säkerhet och specifika nivåer i utsignal och ge larm på självsvängning har repeatern inbyggda AGC och ALC kretsar som automatiskt kan styra förstärkningen av repeatern beroende på styrkan i insignaler.

Automatisk avstängnings funktion finns för både upp länk och ned länk för att undvika själv-svängningar. Flera telefoner och andra handhållna enheter i en byggnad kan dra nytta av en repeater. Stöder upp till 50 användare i vissa fall fler/ samtal samtidigt. Beroende på modell.
Utökad telefonens batteritid. (Telefonen behöver inte använda så mycket ström på grund av förbättrad mottagning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produkterna är CE ROHS certifierade. Det lämnas 1 års garanti. På utrustningen
Priser på produkterna kan lämnas efter offert. Då variationerna är mycket stora beroende på plats och yta och system.

Eftersom repeatern är en radiosändare vars användning kräver tillstånd. Den som vill använda en repeater inom en mobiloperatörs frekvensband måste alltid ansöka om detta hos mobiloperatören. Dessutom krävs alltid tillstånd från (PTS) Post- och telestyrelsen.

Klicka här för vidare information och att ladda ner ansöknings blankett.